Liên Lạc

Liên Lạc

Công Ty TNHH TMDV Đông Hưng

Điện Thoại: +84 (028) 3929 1078

Email: info@donghungvn.com

Địa Chỉ: 96 Cao Thắng, Lầu 8, Phường 4,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nhà Sản Xuất, Cung Cấp xin liên hệ:

Du Phương Thảo

Quản Lý Nhập Khẩu

+84 902 980 961

thaodu@donghungvn.com

 

Khách Hàng Mua Sỉ Lẻ xin liên hệ:

Nguyễn Giáp Phương

Sales

+84 934 199 938

giapphuong@donghungvn.com

*Họ tên

*E-mail

Điện thoại

Công ty

*Chủ đề

*Nội dung